Умови електронної торгівлі (e-com)

Увага! Уважно ознайомтесь з порядком та правилами електронного бізнесу і електронної торгівлі. Не використовуйте електронну торгівлю якщо ви не згодні з її умовами.

Порядок та правила електронного бізнесу і електронної торгівлі

 Терміни і їх визначення

Продукт (створювати) — речовий або інтелектуальний результат людської праці, або речовина, яка служить матеріалом для виготовлення або вироблення чого-небудь, а також товар, який задовільняє бажання чи потреби ринку.

Загальною властивістю продукту, на відміну від дарів природи, є те, що в нього вкладена людська праця. 

Продукт може бути товаром, якщо він є об’єктом обміну. 

Продукти, виготовлені людиною для власного споживання, товарами не є.

Електронний бізнес:

1. Перетворення Компанією LLC “PROCHEESE ACADEMY” головних бізнес-процесів за допомогою інтернет технологій. 

Прикладами є електронна комерція або торгівля (e-commerce або e-trade), в тому числі ті, що використовують мобільні засоби комунікації (m-commerce), електронний консалтинг, електронне видавництво і т. і.

2. Поняття ширше, ніж електронна торгівля, що включає наявність в інтернеті свого вебсайту https://procheese.ua, віртуального магазину, системи управління компанією, використання електронної реклами, маркетингу, моделі “бізнес для бізнесу” або “бізнес для споживача”.

Суб’єкт електронної комерції:

 • Компанія LLC “PROCHEESE ACADEMY”, яка реалізує свої продукти з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • особистість людини (споживача) та/або юридична особа, яка купує (придбаває), замовляє, споживає та/або використовує зазначені продукти шляхом вчинення електронного правочину.

Електронна торгівля на веб-сайті https://procheese.ua — господарська діяльність Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY” у сфері електронної комерції (бізнесу), що дозволяє дистанційно реалізовувати свої продукти — Об’єкти Замовлення у спосіб вчинення електронних правочинів із використанням інформаційно-телекомунікаційної системи.

Реалізація продукту — Об’єкту Замовлення дистанційним способом — укладення між Компанією LLC “PROCHEESE ACADEMY” та покупцем/споживачем електронного договору у порядку, визначеному Законом, на підставі ознайомлення покупця/споживача з описом продукту Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY” шляхом забезпечення доступу до каталогів, проспектів, буклетів, фотографій, тощо, з використанням інформаційно — телекомунікаційних систем.

Електронна (цифрова) інформація аудіовізуальні твори, музичні твори (з текстом або без тексту), комп’ютерні програми, фонограми, відеограми, програми (передачі) організацій мовлення, що знаходяться в електронній (цифровій) формі, придатній для зчитування і відтворення комп’ютером.

Електронна форма представлення інформації Компанією LLC “PROCHEESE ACADEMY” — документування інформації:

 • у спосіб створення електронної (цифрової) форми запису інформації;
 • у спосіб передачі або збереження електронної (цифрової) форми запису інформації у чи іншій нематеріальній формі. 

Електронною формою представлення інформації вважається документування інформації, що дає змогу її відтворювати у візуальній формі, придатній для сприйняття людиною.

Електронний правочин — дія Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY” та/або покупця/споживача, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснена з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.

Електронне повідомлення — інформація в електронній формі, представлена Компанією LLC “PROCHEESE ACADEMY” та/або покупцем/споживачем і надана у сфері електронної комерції (бізнесу) з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.

Електронний договір — домовленість (правочин) Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY” і покупця/споживача, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі.

Інтернет-магазин — засіб Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY” для представлення або реалізації свого продукту шляхом вчинення електронного правочину (договору).

Комерційне електронне повідомлення — електронне повідомлення Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY” у будь-якій формі, метою якого є пряме чи опосередковане просування свого продукту або ділової репутації Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY”.

Дисклеймер — письмова відмова особистості людини (споживача) та/або керівника (представника) юридичної особи від відповідальності компанії (товариства з обмеженою відповідальністю) LLC “PROCHEESE ACADEMY” за можливі наслідки делікту (будь-якого правопорушення, тобто вчинення діяння (дії/бездіяльності), що суперечить закону).

Порядок та правила використання веб-сайту https://procheese.ua

Відмова від відповідальності

Інформація, про яку особистість людини (споживача) та/або керівника (представника) юридичної особи, що має повну цивільну дієздатність — 18 (Вісімнадцять) років, довідалась(вся) на Веб-сайті https://procheese.ua Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY” щодо продукту (Об’єкта Замовлення), є суб’єктивною інформацією інтуїтивного (специфічного) рівня і надається без жодних гарантій

Компанія LLC “PROCHEESE ACADEMY”, використовуючи Веб-сайт https://procheese.ua:

 • не гарантує об’єктивності (незалежності від людської свідомості) інформації, розміщеної на Веб-сайті https://procheese.ua;
 • в будь-який час, без повідомлення, вправі вносити зміни до інформації, розміщеної на Веб-сайті https://procheese.ua, в тому числі щодо згаданих у ній продуктів і цін на них, тощо.
 • не зобов’язана оновлювати на Веб-сайті https://procheese.ua застарілу інформацію щодо згаданих у ній продуктів і цін на них, тощо;
 • за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з, але не обмежуючись, збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової/підприємницької активності), що понесені внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання інформації, розміщеної на Веб-сайті https://procheese.ua.

Особистість людини (споживача) та/або керівника (представника) юридичної особи, використовуючи Веб-сайт https://procheese.ua:

 • погоджується з тим, що Веб-сайт https://procheese.ua не є особистістю, яка має повну цивільну дієздатність — 18 (Вісімнадцять) років, та/або приватною юридичною особою (керівником), тощо;
 • погоджується з тим, що всі можливі суперечки будуть вирішуватися за нормами українського права;
 • погоджується з тим, що норми закону(ів) та підзаконних актів щодо захисту прав споживачів не можуть бути застосовні до відносин на Веб-сайті https://procheese.ua;
 • відмовляється покладати на Компанію LLC “PROCHEESE ACADEMY”» будь-яку відповідальність за Інформацію, про яку він(вона) довідалась(вся) на Веб-сайті https://procheese.ua.

Особистість людини (споживача) та/або керівника (представника) юридичної особи, використовуючи Веб-сайт https://procheese.ua — здійснюючи Електронний правочин (укладаючи Електронний договір) за яким відбувається Реалізація продукту (Об’єкту Замовлення) дистанційним способом, засвідчує, що ознайомлена з правовою нормою статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, та;

 • дає згоду на зйомку її особистості та/або її зображення на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку;
 • дає згоду на використання її фотографічного зображення та відеозапису з її участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів за умови дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», 
 • дає згоду на публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та інформаційних матеріалів, телевізійних та інших передач з її зображенням, відеозаписів з її участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

Крім того, використовуючи Веб-сайт https://procheese.ua (здійснюючи Електронний правочин (укладаючи Електронний договір) за яким відбувається Реалізація продукту (Об’єкту Замовлення) дистанційним способом), особистість людини (споживача) та/або керівника (представника) юридичної особи:

 • засвідчує свою згоду на використання її імені у всіх сферах господарської діяльності Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY”;
 • засвідчує свою згоду на використання та поширення Компанією LLC “PROCHEESE ACADEMY” її коментарів, відповідей на запитання, точок зору, тощо, будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні зображення та відеозапису з її участю.
 • усвідомлює та погоджується, що використання зображення та відеозапису з її участю, а також публічний показ, відтворення та розповсюдження Компанією LLC “PROCHEESE ACADEMY” рекламних, інформаційних матеріалів з її зображенням та відеозаписів з її участю є безоплатним;
 • зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY” за фактом здійснення нею публічного показу, відтворення та розповсюдження рекламних чи інформаційних матеріалів, а також відеозаписів з її участю.

Покупець/споживач та/або керівник (представник) юридичної особи вправі переглядати та завантажувати інформацію (матеріали) з Веб-сайту https://procheese.ua тільки для особистого некомерційного використання.

Цивільне законодавство України забороняє:

 • порушувати особисті немайнові права авторів, пов’язані із створенням та використанням творів, розміщених на Веб-сайті https://procheese.ua;
 • порушувати особисті майнові права авторів, пов’язані із створенням та використанням творів, розміщених на Веб-сайті https://procheese.ua; 
 • порушувати особисті немайнові права правонаступників авторів, пов’язані із створенням та використанням творів, розміщених на Веб-сайті https://procheese.ua;
 • порушувати особисті майнові права правонаступників авторів, пов’язані із створенням та використанням творів, розміщених на Веб-сайті https://procheese.ua;
 • порушувати суміжні права;
 • завдавати шкоду Веб-сайту https://procheese.ua, в тому числі заборонено змінювати інформацію (матеріали) Веб-сайту https://procheese.ua.
 • поширювати, демонструвати або використовувати інформацію (матеріали) з Веб-сайту https://procheese.ua;
 • використовувати інформацію (матеріали) з Веб–сайту https://procheese.ua на інших сайтах або в комп’ютерних мережах.

Реєстрація на Веб-сайті https://procheese.ua

Реєструючись на Веб-сайті https://procheese.ua, особистість людини (в тому числі керівник юридичної особи та/або уповноважений представник людини та/або юридичної особи) погоджуєтеся надати свої персональні данні (контактні данні) та/або інформацію про юридичну особу, керівником чи представником якої він(она) є, тощо.

Особистість людини (в тому числі керівник юридичної особи та/або уповноважений представник людини та/або юридичної особи), у результаті реєстрації отримує логін і пароль за безпеку яких несе відповідальність. 

Особистість людини (в тому числі керівник юридичної особи та/або уповноважений представник людини та/або юридичної особи):

 • несе відповідальність за всі дії на Веб-сайті https://procheese.ua, вчинені під її логіном і паролем;
 • у разі втрати реєстраційних даних зобов’язуєтеся повідомити нам про це.

Зворотний зв’язок і коментарі

Особистість людини (в тому числі керівник юридичної особи та/або уповноважений представник людини та/або юридичної особи), звертаючись до Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY” та/або залишаючи коментарі на Веб-сайті https://procheese.ua:

 • несе персональну/особисту цивільну, господарську, адміністративну та кримінальну відповідальність за свої діяння.
 • погоджуєтеся з безапеляційним правом Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY” видаляти, а також безоплатно використовувати на власний розсуд, без її на те згоди, будь-яке повідомлення такої особистості.

Компанія LLC “PROCHEESE ACADEMY” не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачами Веб-сайту https://procheese.ua.


Використання персональних даних

Компанією LLC “PROCHEESE ACADEMY”, коли особистість людини (в тому числі керівник юридичної особи та/або уповноважений представник людини та/або юридичної особи) відвідує Веб-сайт https://procheese.ua, використовуються різні методи збирання та зберігання персональної інформації.

Наприклад, методи збирання та зберігання персональної інформації можуть включати в себе запис одного або декількох куків або анонімних ідентифікаторів. Куки й анонімні ідентифікатори також можуть бути використані, коли особистість людини взаємодієте з послугами, запропонованими нашими партнерами, наприклад рекламні послуги, що можуть з’явитися на інших сайтах.


Повідомлення і розсилки

Компанія LLC “PROCHEESE ACADEMY” вправі звернутися до особистості людини (в тому числі до керівника юридичної особи та/або уповноваженого представника людини та/або юридичної особи) з відповіддю (з повідомленням) на повідомлення (на запити та скарги), направлені особистістю людини через форму зворотного зв’язку та в процесі замовлення продуктів, при управлінні замовленнями продуктів, при видачі/наданні продуктів. 

Компанія LLC “PROCHEESE ACADEMY” звертається до особистості людини (в тому числі до керівника юридичної особи та/або уповноваженого представника людини та/або юридичної особи) у формі:

 • електронних email-листів;
 • повідомлень у Viber;
 • SMS-повідомлень;
 • сповіщень у мобільному додатку;
 • сповіщень у веббраузері.

Звернення Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY” можуть містити маркетингову інформацію (новини, акції компанії, інформацію про акції, промокоди та знижки, персональні рекомендації, персональні знижки та пропозиції), в тому числі інформацію щодо іі продуктів, рекламні та комерційні пропозиції щодо таких продуктів. 

Інформаційні та маркетингові звернення розсилаються на підставі (основі) підписки особистості людини (в тому числі до керівника юридичної особи та/або уповноваженого представника людини та/або юридичної особи) на такі розсилки, оформленої на Веб-сайті https://procheese.ua або при замовленні продуктів на Веб-сайті https://procheese.ua. 

Особистість людини (в тому числі керівник юридичної особи та/або уповноважений представник людини та/або юридичної особи) вправі:

 • у будь-який момент, через відповідні налаштування на Веб-сайті https://procheese.ua відмовитися від отримання інформаційних та маркетингових розсилок;
 • керувати процедурою направлення повідомлень через відповідні налаштування на Веб-сайті https://procheese.ua.

Порядок укладення електронного договору

Електронний договір укладається шляхом пропозиції Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY” його укласти (оферти) та її прийняття (акцепту) Особистістю людини (в тому числі керівника юридичної особи та/або уповноваженого представника людини та/або юридичної особи).

Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання Компанією LLC “PROCHEESE ACADEMY” відповіді/замовлення (заявки) Особистості людини (в тому числі керівника юридичної особи та/або уповноваженого представника людини та/або юридичної особи) про прийняття цієї пропозиції.

Пропозиція укласти електронний договір (оферта) може бути зроблена Компанією LLC “PROCHEESE ACADEMY” шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення Особистості людини (в тому числі керівника юридичної особи та/або уповноваженого представника людини та/або юридичної особи), розміщення пропозиції (оферти) у мережі Інтернет або інших інформаційно — телекомунікаційних системах.

Відповідь Особистості людини (в тому числі керівника юридичної особи та/або уповноваженого представника людини та/або юридичної особи) про прийняття пропозиції укласти електронний договір (акцепт) може бути надана у спосіб:

 • надсилання Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY” електронного повідомлення, підписаного в порядку, передбаченому законом;
 • заповнення електронної форми формуляра заяви (форми замовлення) про прийняття пропозиції, що підписується в порядку, передбаченому законом;
 • вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз’яснено на Веб-сайті https://procheese.ua, і ці роз’яснення логічно пов’язані з нею.

Електронний договір укладається і виконується в порядку, передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими актами законодавства.

Якщо Особистість людини (в тому числі керівника юридичної особи та/або уповноваженого представника людини та/або юридичної особи) укладає електронний договір шляхом розміщення замовлення за допомогою Веб-сайту https://procheese.ua, Компанія LLC “PROCHEESE ACADEMY” зобов’язана оперативно підтвердити отримання такого замовлення або обгрунтовано відмовитись від нього.

Замовлення або підтвердження розміщення замовлення вважається отриманим у момент, коли сторона електронного договору отримала доступ до нього.

Особистість людини (в тому числі керівника юридичної особи та/або уповноваженого представника людини та/або юридичної особи), у разі якщо укладення електронного договору відбувається за допомогою Веб-сайту https://procheese.ua, для прийняття Компанією LLC “PROCHEESE ACADEMY” пропозиції укласти договір, має ідентифікуватися на Веб-сайті https://procheese.ua та надати відповідь про прийняття пропозиції (акцепт). Відповідь про прийняття пропозиції (акцепт) оформляється (задокументовується в електронній формі) довільно та має містити істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору.

Особистість людини (в тому числі керівника юридичної особи та/або уповноваженого представника людини та/або юридичної особи) повинна(ен) отримати від Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY” підтвердження вчинення електронного правочину у формі електронного документа, квитанції, товарного чи касового чека, квитка, талона або іншого документа у момент вчинення правочину або у момент виконання обов’язку передати Продукт — Об’кт Замовлення.

Підтвердження Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY” щодо вчинення електронного правочину повинно містити такі відомості:

 • умови і порядок обміну (повернення) Продукту — Об’кту Замовлення або відмови від виконання Замовлення;
 • найменування Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY”, її/його місцезнаходження та порядок прийняття претензії щодо Продукту — Об’кту Замовлення;
 • гарантійні зобов’язання та інформацію про інші Продукти — Об’кти Замовлення, пов’язані з утриманням чи ремонтом Замовленого Продукту — Об’кту Замовлення;
 • порядок розірвання договору, якщо строк його дії не визначено.

Місцем укладення електронного договору є місцезнаходження Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY”.

Момент виконання Компанією LLC “PROCHEESE ACADEMY” обов’язку передати Особистості людини (в тому числі керівника юридичної особи та/або уповноваженого представника людини та/або юридичної особи) Продукт — Об’кт Замовлення визначається згідно з положеннями електронного договору, тощо.

Кожний примірник електронного документа з накладеним на нього підписом, є оригіналом такого документа.

Електронні документи (повідомлення), пов’язані з електронним правочином, можуть бути подані сторонами як докази.

Докази, подані в електронній формі та/або у формі паперових копій електронних повідомлень, вважаються письмовими доказами.

Пропозиція укласти електронний договір (оферта), текст електронного договору, електронні повідомлення укладаються державною мовою. За бажанням Особистості людини (в тому числі керівника юридичної особи та/або уповноваженого представника людини та/або юридичної особи) електронний договір може укладатися іншою мовою за згодою сторін.


Розрахунки Сторін

Розрахунки між Сторонами електронного договору:

 • здійснюються відповідно до законів України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, інших законів та нормативно-правових актів Національного банку України;
 • можуть здійснюватися з використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом переказу коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог законодавства щодо оформлення готівкових та безготівкових розрахунків;
 • можуть здійснюватися в інший спосіб, передбачений законодавством України.

Способи, строки та порядок розрахунків Сторін визначені в електронному договорі з урахуванням вимог законодавства України.

Якщо Особистість людини (в тому числі керівника юридичної особи та/або уповноваженого представника людини та/або юридичної особи), яка одержала пропозицію Компанії LLC “PROCHEESE ACADEMY” укласти електронний договір (оферту), протягом строку для відповіді не виконала свого грошового зобов’язання відповідно до зазначених у пропозиції умов, така пропозиція вважається неприйнятою.

Виконання грошового зобов’язання відповідно до умов, зазначених у пропозиції укласти електронний договір, без виконання інших умов та/або без надання усіх відомостей, визначених у такій пропозиції, не вважається прийняттям пропозиції укласти електронний договір (акцептом), а сплата вважається неналежною та підлягає поверненню особі, яка її здійснила.