Терміни і їх зміст (значення, суть)

У цій Вільній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення (зміст, суть):

Офере́нт товариство з обмеженою відповідальністю “ПРОЧІЗ АКАДЕМІЯ” (Компанія LLC “PROCHEESE ACADEMY”), яке виступає з Вільною офертою, зверненою до невизначеного(них) Акцептанта(тів).

Акцептант(и) — фізична(і) особистість(ості) людини, в тому числі юридична особа (керівник юридичної особа), що досягла 18 (вісімнадцяти) років і взяла(и) на себе зобов’язання *передплатити (авансувати) Оференту договірний грошовий еквівалент вартості Об’єкту Замовлення, тощо.

Вільна оферта Вільна пропозиція Оферента, з урахуванням викладених умов, адресована Акцептанту і має мету укласти Договір щодо Об’єкту Замовлення (далі по тексту — «Договір»), тощо.

Вільна пропозиція не зобов’язує Оферента.

Вільна пропозиція Оферента не встановлює Акцептанту строк для відповіді.

Вільна пропозиція Оферента має письмову форму.

Якщо оферту не було прийнято обома Сторонами, то одна із Сторін може надати другій Стороні контроферту з викладенням свого бачення зобов’язальних відносин.

Вільна пропозиція Оферента вважається прийнятою Акцептантом після її акцепту.

Контрофе́рта года Акцептанта укласти з Оферентом запропонований Договір, але на інших умовах.

Контроферта (відповідь про згоду вступити у цивільні або господарські відносини (Договір) але на інших умовах, ніж запропоновано у Вільній оферті), не є акцептом

Контроферта визнається відмовою від акцепта й одночасно новою офертою, тобто контроферта мусить містити істотні умови цивільних або господарських відносин (Договору), які/який можуть(е) бути узгоджені/укладений в майбутньому. 

Оферент, що одержав Контроферту від Акцептанта, повинен діяти як особа, котрій адресовано Вільну оферту. Він може дати позитивну відповідь про прийняття Контроферти, і тоді цивільні або господарські відносини (Договір) вважатимуться(еться) узгодженими/укладеним на умовах, зазначених у Контроферті. 

Проте відповідь Акцептанта на Вільну оферту Оферента, яка має на меті слугувати акцептом, але містить додаткові чи відмінні умови, що в цілому не змінюють суті Вільної оферти, є акцептом у тому разі, якщо Оферент, без обґрунтованих затримок, не заперечить проти цих розбіжностей.

Акцепт

Прийняття Акцептантом Вільної оферти Оферента:

1. Юридично значуща дія Акцептанта (представника), який досяг 18 (вісімнадцяти) років наслідком якої є виникнення цивільних або господарських відносин (Договору) між Оферентом і Акцептантом.

2. Беззастережна згода Акцептанта вступити у цивільні або господарські відносини (укласти Договір), виражена прямо або непрямим способом шляхом виконання певних дій, які свідчать про бажання укласти Договір.

Акцептант, який прийняв Вільну оферту Оферента, може відкликати свій Акцепт. Однак про таке рішення слід повідомити до моменту або в момент одержання Акцепту особою Оферента.

Замовлення на Об’єкт Замовлення

Акцепт у формі звернення Акцептанта до Оферента, що містить окремі позиції, вибрані Акцептантом з переліку запропонованих Оферентом, тощо.

Об’єкт Замовлення — Продукт

1. Заходи за посиланням https://procheese.ua

Сукупність дій/засобів Оферента для досягнення, здійснення чого-небудь.

2. Товар за посиланням https://procheese.ua

Продукт природи і людської праці або тільки людської праці у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби

Призначений для обміну і купівлі-продажу продукт праці, що виробляється не для власного споживання, а на продаж, також матеріальні та нематеріальні активи.

3. Послуга за посиланням https://procheese.ua

Це дія Оферента, результат якої споживається Акцептантом в процесі її виконання Оферентом;

Це діяльність Оферента на користь Акцептанта;

Це трудова доцільна діяльність найманої праці Оферента, результати якої відображаються у корисному ефекті для Акцептанта, а тому мають особливу споживну вартість;

Це дія Оферента з надання Акцептанту певного матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється для задоволення особистих потреб Акцептанта.

Вебса́йт https://procheese.ua

1. Сукупність вебсторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним єдиним доменним ім’ям.

2. Набір відкритих інформаційних онлайнових ресурсів, зв’язаних між собою і призначених для перегляду через комп’ютерну мережу за допомогою спеціальних програм — браузерів

Вебвузол може бути:

 • набором документів в електронному вигляді;
 • онлайн службою.

Інтернет-магазин

1. Це електронний ресурс Оферента (Вебса́йт https://procheese.ua) в середовищі якого Акцептант знайомиться з публічною пропозицією Оферента і розміщує своє Замовлення.

2. Це засіб Оферента:

 • для подання Оферентом інформації;
 • для ознайомлення необмеженого кола осіб з інформацією, поданою Оферентом;
 • для реалізації Об’єкта Замовлення;
 • укладення електронної угоди (Договору — ЗУ «Про електронну комерцію»).

Інтернет-магазин, перш за все, передбачає грошові розрахунки між Оферентом і Акцептантом.

3. Це місце (електронне середовище) в Інтернеті (Вебса́йт https://procheese.ua) де Оферент пропонує необмеженому колу осіб прямий продаж своїх продуктів.

Накладений платіж

Сума грошових коштів, яку поштове відділення, за дорученням Оферента, стягує з Акцептанта при врученні останньому поштового відправлення та яка пересилається Оференту (або зазначеній ним особі) поштовим або телеграфним переказом.

Для маркування поштових відправлень з післяплатою використовуються наклейки післяплати – спеціальні поштові наклейки (ярлики) встановленої форми.

LiqPay

1. Українська платіжна система, відкритий веб-застосунок, що дозволяє Оференту приймати платежі, а Акцептанту переказувати грошові кошти за допомогою мобільного телефону, Інтернету і платіжних карток у всьому світі. Материнська компанія — ПриватБанк.

2. Номер мобільного телефону в міжнародному форматі. 

3. Рахунок прив’язаний до банківської картки ПриватБанку.

Система LiqPay дозволяє:

 •  створювати мікроплатежі (платежі від 0,02 у.о.);
 •  створювати масові платежі;
 • створювати миттєві перекази між рахунками LiqPay;
 • приймати платежі на Вебса́йті https://procheese.ua;
 • виводити кошти на картки системи VISA або будь-яку картку Приватбанку (VISA/MASTERCARD);
 • проводити оплату послуг:
  • поповнювати рахунок мобільного телефону;
  • поповнювати рахунок Skype;
 • здійснювати обмін валют між рахунками LiqPay;
 • створювати платформи API;
 • переводити в готівку чеки Google.

Безпека системи LiqPay

Безпека реалізується технологією OTP (одноразовий пароль), а також технологією 3D secure code. Операції підтверджуються динамічним одноразовим паролем, який надсилається в SMS — повідомленні. Сервіс має сертифікати GoDaddy Secure Web Site, Verified by Visa та MasterCard SecureCode.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Оферент звертається до невизначеного кола Акцептантів з офіційною Вільною офертою реально, в порядку та за правилами, викладеними нижче, укласти Договір (далі — Договір) щодо:

 •  Купівлі — продажу Об’єкта Замовлення (Квитків на заплановані Заходи).

За посиланням https://procheese.ua

 •  Купівлі — продажу та/або поставки Об’єкту Замовлення (Товарів).

За посиланням https://procheese.ua

 •  Обслуговування (надання Послуг) (Об’єкт Замовлення).

За посиланням https://procheese.ua

1.2. Акцептант, за фактом звернення до Оферента з Замовленням Об’єкта Замовлення (за фактом використання Вебса́йту https://procheese.ua):

– є таким, що ознайомлений з правовою нормою статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України;

– є таким, що повно і безумовно прийняв Вільну оферту та уклав цей Договір з Оферентом.

1.3. Акцептант, за фактом Купівлі — продажу Квитків на заплановані Заходи (за посиланням https://procheese.ua) та/або за фактом замовлення Обслуговування/споживання Послуг (за посиланням  https://procheese.ua), тобто, здійснюючи Електронний правочин (укладаючи Електронний договір) за яким відбувається Реалізація продукту (Об’єкту Замовлення) Оферента дистанційним способом:

 • дає згоду на зйомку його особистості та/або його зображення на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку;
 • дає згоду на використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів за умови дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», 
 • дає згоду на публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та інформаційних матеріалів, телевізійних та інших передач з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.
 • засвідчує свою згоду на використання його імені у всіх сферах господарської діяльності Оферента;
 • засвідчує свою згоду на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору, тощо, будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні зображення та відеозапису з його участю.
 • усвідомлює та погоджується, що використання зображення та відеозапису з його участю, а також публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів з його зображенням та відеозаписів з його участю є безоплатним;
 • зобов’язується не заявляти будь — яких претензій чи вимог майнового характеру до Оферента за фактом здійснення ним публічного показу, відтворення та розповсюдження рекламних чи інформаційних матеріалів, а також відеозаписів з його участю і з його зображенням.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та за правилами цього Договору:

Оферент зобов’язується:

 • передати Акцептанту сплачений Квиток(и) на заплановані Заходи;
 • передати (поставити) у власність Акцептанта авансований (передплачений) Об’єкт Замовлення (Товар);
 • надати Акцептанту Об’єкт Замовлення (Послугу).

Акцептант зобов’язується:

– сплатити Оференту договірний грошовий еквівалент вартості Квитка(ів) на заплановані Заходи;

– сплатити Оференту договірний грошовий еквівалент вартості Об’єкту Замовлення (Товару, Послуги).

2.2. Цей Договір врегульовує права та обов’язки Оферента і Акцептанта, а також порядок та правила:

 • оформлення Акцептантом, в Інтернет — магазині, Замовлення на Об’єкт Замовлення;
 • продажу/передачі Оферентом Квитка(ів) на Об’єкт Замовлення;
 • купівлі Акцептантом, в Інтернет — магазині, Об’єкту Замовлення;
 • продажу (поставки) Оферентом Об’єкту Замовлення;
 • замовлення Акцептантом, в Інтернет, магазині Об’єкту Замовлення;
 • надання Оферентом Об’єкту Замовлення Акцептанту.

2.3. Вільна оферта Акцептанту Договору Оферентом:

 • не обмежує вільний — добровільний вибір Акцептанта;
 • передбачає самостійне оформлення Акцептантом Замовлення в Інтернет — магазині;
 • передбачає право Акцептанта на звернення з Контрофе́ртою до Оферента, тощо.

2.4. Акцептом (прийняттям Акцептантом Вільної оферти Оферента) є:

 • сплата Акцептантом вартості Квитка(ів) на Об’єкт Замовлення;
 • сплата Акцептантом вартості Об’єкту Замовлення, тощо.

3. ПОРЯДОК ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ АКЦЕПТАНТОМ ЗАМОВЛЕННЯ НА ОБ’ЄКТ ЗАМОВЛЕННЯ.

3.1. Акцептант має право оформити Замовлення в Інтернет — магазині на Вебса́йті https://procheese.ua за умови, що Об’єкт Замовлення наявний/доступний до Замовлення у Оферента.

3.2. При відсутності Об’єкту Замовлення або неможливості надати Послугу:

 • Оферент зобов’язаний поставити Акцептанта до відома (по телефону або через електронну пошту);
 • Акцептант:

*має право відмовитися від Замовлення;

*має право оформити в Інтернет — магазині на Вебса́йті https://procheese.ua нове Замовлення за умови, що Об’єкт Замовлення наявний/доступний до Замовлення у Оферента;

*має право на звернення з Контрофе́ртою до Оферента, тощо.

4. ПОРЯДОК ТА ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ АКЦЕПТАНТОМ ГРОШОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

4.1. Акцептант виконує своє грошове зобов’язання перед Оферентом в порядку передплати (авансування) Оференту суми грошових коштів, що дорівнюють вартості Об’єкту Замовлення в Інтернет — магазині.

4.2. Переказ грошових коштів здійснюється Акцептантом з використанням і за правилами української платіжної системи LiqPay на Вебса́йті https://procheese.ua, що дозволяє Оференту приймати платежі, а Акцептанту переказувати грошові кошти за допомогою мобільного телефону, Інтернету і платіжних карток. 

4.3. Оферент, при не дотриманні Акцептантом порядку та правил виконання грошового зобов’язання, вправі анулювати Замовлення в Інтернет — магазині (на Вебса́йті https://procheese.ua), тощо.

5. ПОРЯДОК ТА ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ОФЕРЕНТОМ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ

5.1. Оферентом і Акцептантом узгоджуються порядок та правила виконання Замовлення, розміщеного в Інтернет — магазині.

Узгоджені Оферентом і Акцептантом порядок та правила виконання Замовлення викладаються в самому Замовленні, а Замовлення виконується за фактом передплати (авансування) грошового еквіваленту вартості Об’єкту Замовлення і вартості виконання Замовлення, тощо.

5.2. Акцептант зобов’язаний авансувати (передплатити) вартість Об’єкту Замовлення і вартість виконання Оферентом Замовлення, розміщеного в Інтернет — магазині.

5.3. Оферентом продаються, поставляються, доставляються, надаються тільки ті Об’єкти Замовлення, що передплачені (авансовані) Акцептантом в порядку та за правилами узгодженого Замовлення, розміщеного в Інтернет — магазині.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОФЕРЕНТА і АКЦЕПТАНТА

6.1. Оферент, у разі невиконання та/або неналежного виконання Акцептантом умов цього Договору, має право, в односторонньому порядку, не укладати з ним Договір.

6.2. Акцептант, на умовах цього Договору, зобов’язаний вчасно, одночасно (одним переказом) і повністю передплатити (авансувати) Оференту грошовий еквівалент вартості виконання останнім узгодженого Замовлення на Об’єкт Замовлення.

6.3. Акцептант має право:

 • оформити в Інтернет-магазині Замовлення на Об’єкт Замовлення;
 • вимагати від Оферента виконання умов цього Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОФЕРЕНТА і АКЦЕПТАНТА

7.1. Оферент і Акцептант, в межах порядку та правил цього Договору, за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, що вже настали, обтяжені оперативно — господарськими та/або штрафними санкціями, передбаченими цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Оферент не обтяжується оперативно — господарськими та/або штрафними санкціями:

 • за незначну невідповідність колірної гами доставленого/поставленого Об’єкту Замовлення, що може відрізнятися від оригіналу Об’єкту Замовлення виключно через різну кольоропередачу моніторів персональних комп’ютерів та засобів мобільного зв’язку окремих моделей;
 • за зміст і правдивість інформації, наданої Акцептантом при оформленні Замовлення на Об’єкт Замовлення;
 • за затримку і перебої в обробці та/або виконанні Замовлення на Об’єкт Замовлення, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за передачу Акцептантом своїх мережевих ідентифікаторів — IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам/особистостям.

7.3. Акцептант, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.

7.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Оферент і Акцептант не могли передбачити і запобігти розумними способами.

7.5. Оферент і Акцептант прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Оферент вправі, в односторонньому порядку, вносити зміни до цього Договору за умови публікації зміненого Договору на Вебса́йті https://procheese.ua.

8.2. Інтернет-магазин створений Оферентом для організації дистанційного способу здійснення підприємницької діяльності.

8.3. Акцептант несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні Замовлення на Об’єкт Замовлення. 

Акцептант, при здійсненні Акцепту (оформленні Замовлення на Об’єкт Замовлення і подальшої сплати грошового еквіваленту вартості Об’єкту Замовлення надає Оференту свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

8.4. Виконання Акцептантом свого грошового зобов’язання на умовах цього Договору і в розмірі, узгодженому за Замовленням на Об’єкт Замовлення, оформленим в Інтернет -магазині, означає повну згоду Акцептанта з умовами цієї Вільної оферти.

8.5. Цей Договір вважається укладеним з моменту одержання Оферентом відповіді Акцептанта про прийняття цієї пропозиції.

Відповідь (Акцепт) Акцептанта, про прийняття Вільної оферти Оферента може бути надана у спосіб:

 • надсилання Оференту електронного повідомлення, підписаного в порядку, передбаченому Законом;
 • заповнення формуляра (форми) Замовлення на Об’єкт Замовлення в електронній формі, що підписується в порядку, передбаченому Законом;
 • вчинення дій, що вважаються прийняттям Акцептантом пропозиції Оферента укласти цей Договір, якщо зміст таких дій чітко роз’яснено на Вебса́йті https://procheese.ua, і ці роз’яснення логічно пов’язані з пропозицією Оферента укласти цей Договір.

8.6. Договір, за взаємною згодою Оферента і Акцептанта, до моменту фактичного виконання Замовлення на Об’єкт Замовлення, може бути розірваний шляхом повернення Оферентом грошових коштів, передплачених (авансованих) Акцептантом.

Оферент і Акцептант вправі розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

8.7. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду Об’єкту Замовлення та дослідження порядку і правил розрахунків, а також для оформлення Замовлення на Об’єкт Замовлення для Акцептанта є безкоштовним.

8.8. Інформація, яку надає Акцептант є конфіденційною. 

Оферент використовує інформацію про Акцептанта виключно в цілях здійснення взаєморозрахунків, а саме:

 • виключно в цілях обробки Замовлення на Об’єкт Замовлення;
 • виключно в цілях відправлення повідомлень Акцептанту;
 • виключно в цілях доставки Об’єкта Замовлення;
 • виключно в цілях надання Об’єкту Замовлення.

9. ПОРЯДОК ТА ПРАВИЛА ПОВЕРНЕННЯ ОБ’ЄКТУ ЗАМОВЛЕННЯ

9.1. Повернення Об’єкту Замовлення в Інтернет — магазин проводиться Акцептантом згідно чинного законодавства України.

9.2. Повернення Об’єкту Замовлення в Інтернет — магазин проводиться за рахунок Акцептанта.

9.3. Оферент, при поверненні Акцептантом Об’єкту Замовлення, повертає йому сплачену грошову суму за вирахуванням витрат за доставкою (поставкою) Акцептанту Об’єкту Замовлення.