•  Визначення термінів.
 •  Положення про конфіденційність.
 •  Область застосування.
 • Хто відповідальний за персональні дані Клієнта (Споживача)?
 •  Як КОМПАНІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY” збирає інформацію про Клієнта (Споживача)?
 •  Які дані обробляються під час надання додаткових послуг?
 •  Як використовується інформація про Клієнта (Споживача).
 •  Як довго ми зберігаємо дані Клієнта (Споживача)?
 •  З ким ми ділимося даними про Клієнта (Споживача).
 •  Третя сторона з якою співпрацює КОМПА́НІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY”.
 •  Права Клієнта (Споживача).
 •  Як Клієнт (Споживач) може отримати доступ та оновити свої дані?
 •  Скарги.
 •  Застережні заходи безпеки для захисту від втрати, неправильного використання або зміни інформації.
 •  Профілювання.
 •  Посилання на інші веб-сайти.
 •  Зв’яжіться з нами.
 •  Маркетинг.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

КЛІЄНТ (особистість людини, яка має повну цивільну дієздатність (18 років) та/або юридична особа (керівник)):

 • постійний відвідувач веб – сайту https://procheese.ua;
 • замовник;
 • покупець.

СПОЖИВАЧ (ЛЮДИНА, яка має повну цивільну дієздатність – 18 років):

 • особистість яка має намір замовити у Компанії продукт — Об’єкт Замовлення;
 • особистість яка замовляє у Компанії продукт — Об’єкт Замовлення;
 • особистість яка використовує продукт — Об’єкт Замовлення;
 • особистість яка має намір придбати/купити у Компанії продукт — Об’єкт Замовлення;
 • особистість яка купує/споживає/отримує у(від) Компанії продукт — Об’єкт Замовлення;
 • особистість яка купила/отримала/спожила у(від) Компанії продукт — Об’єкт Замовлення;
 • особистість яка використовує/споживає продукт — Об’єкт Замовлення;
 • особистість яка використала/спожила продукт — Об’єкт Замовлення, тощо.

КОМПА́НІЯ (на письмі скорочено КОМПА́НІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY”):

 • те саме, що назва юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю — “ПРОЧІЗ АКАДЕМІЯ”;
 • те саме, що назва учасників товариства обмеженою відповідальністю з назвою “ПРОЧІЗ АКАДЕМІЯ”.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРОЧІЗ АКАДЕМІЯ”:

 • те саме, що КОМПА́НІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY”;
 • те саме, що коло або група людей (учасників), взагалі пов’язаних певною спільністю, які перебувають в тісних стосунках; 
 • найближчий комусь колектив; 
 • середовище, коло знайомих.
 • близькі товариші, приятелі, друзі. 
 • група особистостей, які в даний момент, в якийсь період часу разом проводять дозвілля
 • організація, об’єднання людей, які ставлять перед собою спільні завдання, мету, програму дій і відповідно діють для їх виконання, здійснення.

КОМПА́НІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY”

Це об’єднання людей та бізнесу (товариство), що цікавляться продуктом – Об’єктом Замовлення та підтримують ідею розвитку культури його споживання/використання, тощо, в Україні. 

Наше товариство бажає знати про продукт — об’єкт замовлення (proCHEESE) все. 

Ми хочемо поділитися з Вами інформацією про неймовірні тренди, а також запропонувати свої. 

Ми створили власний стиль смаку.

Ми пропонуємо Вам створити свій стиль смаку.

Ми — спільнота поціновувачів продукту – Об’єкту Замовлення – сиру! 

Фактично, продукт — об’єкт Замовлення — сир — це наше життя!

Ми пропонуємо Вам приєднатися до нашого товариства і розширити нашу компанію!

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ — властивість, яка не підлягає розголосові, довірливість, секретність, суто приватність.

Типологія

Конфіденційність адміністративнапослуга безпеки. Ця послуга дозволяє адміністратору або спеціально авторизованому користувачу керувати потоками інформації від захищених об’єктів до користувачів. Рівні даної послуги ранжируються на підставі повноти захисту і вибірковості управління

Конфіденційність довірча — послуга безпеки, що забезпечує конфіденційність інформації відповідно до принципів керування доступом довірчого.

Конфіденційність інформації — властивість інформації, яка полягає в тому, що інформація не може бути отримана неавторизованим користувачем і (або) процесом. Інформація зберігає конфіденційність, якщо дотримуються встановлені правила ознайомлення з нею.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Використання Клієнтом (Споживачем) цього веб — сайту https://procheese.ua означає, що він (вона) погоджується з усіма умовами даних положень.

Клієнт (Споживач), якщо не погоджується з будь-яким пунктом цих положень, не користується веб — сайтом https://procheese.ua.

КОМПА́НІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY”, цим положенням про конфіденційність, інформує Клієнта (Споживача) про такі заходи безпеки, а саме:

 • наше товариство зобов’язується захищати та поважати конфіденційність персональних даних Клієнта (Споживача);
 • наше товариство усвідомлює, що предметом його особливої уваги має бути безпека приватної інформації Клієнта (Споживача), пов’язана з використання веб-сайту https://procheese.ua;
 • наше товариство дуже серйозно ставиться до захисту персональних даних своїх Клієнтів (Споживачів).

Інформація, від якої КОМПА́НІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY”відмовляється.

На веб — сайті https://procheese.ua не збирається, не обробляється і не використовується ніяка інформація, що стосується особистості людини, якій, як нам відомо, не виповнилося 18 (вісімнадцять) років.

Інформація щодо зазначеної вище особистості людини може бути збирана, оброблена і використана тільки за попередньою, належним чином оформленою згодою законного представника такої неповнолітньої особистості людини. 

Законний представник неповнолітньої особистості людини має право, відповідно до запиту, переглянути інформацію, надану неповнолітньою особистістю людини та/чи вимагати знищення такої інформації.

Інформація, що обслуговується КОМПАНІЄЮ LLC “PROCHEESE ACADEMY”.

Типовими категоріями даних, які збираються, обробляються і використовуються є такі:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • адреса місця реєстрації;
 • дата народження особистості людини;
 • стать особистості людини;
 • бажана мова спілкування;
 • платіжна адреса (банківські реквізити і номер особового, клієнтського рахунку в банку, тощо);
 • адреса місця доставки;
 • інша фінансова інформація (платіжна картка – банківська платіжна картка — БПК та інша платіжна інформація):

*яка надається під час заповнення форм на веб — сайті https://procheese.ua;

*яка надається під час здійснення оплати на веб — сайті https://procheese.ua;

*яка надається під час спілкування телефоном або електронною поштою;

*історія придбання товарів і послуг КОМПАНІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY”;

*додаткові дані, якими керівник/представник Клієнта (Споживач) добровільно поділився.

Ми збираємо інформаційні дані, оскільки їхня обробка потрібна для захисту законних інтересів або життєво важливих інтересів суб’єкта даних або безпеки та власності співробітників КОМПАНІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY” та іншої особистості людини.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому положенні про конфіденційність пояснюється, як КОМПА́НІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY” обробляє персональну інформацію Клієнта (Споживача). 

Час від часу КОМПАНІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY вправі (може) змінювати зміст цього положення, тому, будь ласка, інколи відвідуйте цю сторінку, щоб упевнитися, що Вас влаштовують такі зміни.

Дане положення в останнє було оновлено 15.04.2021.

Клієнт (Споживач), якщо у нього виникли питання стосовно цього положення про конфіденційність або дотримання КОМПА́НІЄЮ LLC “PROCHEESE ACADEMY” правил конфіденційності, вправі звернутися до контролера даних (до співробітника КОМПАНІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY” з питань захисту даних).

ХТО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КЛІЄНТА (СПОЖИВАЧА)

КОМПА́НІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY” несе відповідальність за обробку персональних даних, які надаються Клієнтом (Споживачем) у формі:

 • прізвища, ім’я, по батькові;
 • адреси місця реєстрації;
 • дати народження особистості людини;
 • статі особистості людини;
 • бажаної мова спілкування;
 • платіжної адреси (банківських реквізитів і номеру особового, клієнтського рахунку в банку, тощо);
 • адреси місця доставки;
 • іншої фінансової інформації (платіжна картка — банківська платіжна картка — БПК та інша платіжна інформація):

*яка надається під час заповнення форм на веб — сайті https://procheese.ua;

*яка надається під час здійснення оплати на веб — cайті https://procheese.ua;

*яка надається під час спілкування телефоном або електронною поштою;

*історія придбання у КОМПА́НІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY” продуктів — Об’єктів Замовлення;

*додаткові дані, якими Клієнт (Споживач) добровільно поділився.

Додаткову інформацію про те як обробляються персональні дані Клієнта (Споживача), можна отримати, перейшовши за посиланням внизу нашого веб — сайту https://procheese.ua.

Коли КОМПАНІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY” надає додаткові Послуги, замовлені Клієнтом (Споживачем), наприклад, кур’єрської доставки, то вона також несе відповідальність за обробку персональних даних, які Клієнт (Споживач) надаєте у зв’язку з цими послугами.

Контактна інформація контролерів даних.

1. Контактна інформація контролера даних стосовно основних послуг внизу веб-сайту https://procheese.ua.

2. Контактна інформація контролера даних щодо надання додаткових послуг (+38) 098 154 96 73

ЯК КОМПАНІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY” ЗБИРАЄ УНФОРМАЦІЮ ПРО КЛІЄНТА (СПОЖИВАЧА)

КОМПА́НІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY” збирає інформацію:

 • коли Клієнт (Споживач) добровільно користується нашим веб — сайтом https://procheese.ua;
 • коли Клієнт (Споживач) добровільно замовляєте у КОМПАНІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY” продукт — Об’єкт Замовлення.

Інформація збирається працівником КОМПА́НІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY”:

 • коли Клієнт (Споживач) добровільно звертаєтеся до КОМПА́НІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY” за допомогою https://procheese.ua;
 • коли Клієнт (Споживач) добровільно звертаєтеся до КОМПА́НІЇ  LLC “PROCHEESE ACADEMY” за допомогою електронної пошти;
 • коли Клієнт (Споживач) добровільно звертаєтеся до КОМПА́НІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY” за допомогою телефону або через Web-Chat;
 • коли Клієнт (Споживач) добровільно надає КОМПА́НІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY” власні дані в електронній формі на веб-сайті https://procheese.ua.

ЯКІ ДАНІ ОБРОБЛЯЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ

КОМПА́НІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY”, під час надання додаткових послуг, з метою планування зустрічі, відстеження посилок, надання додаткових послуг і спілкування електронною поштою та Web-Chat, через Контакт-центр і https://procheese.ua, буде обробляти тільки такі персональні дані, а саме:

1. Прізвище, ім’я, по батькові особистості людини.

2. Дата народження особистості людини.

3. Номер телефону, що використовується особистістю людини Клієнта (Споживача).

4. Номер телефону (інший, за наявності).

5. Адреса проживання, що використовується особистістю людини Клієнта (Споживача).

6. Адреса електронної пошти, що використовується особистістю людини Клієнта (Споживача).

Правова основа для обробки персональних даних Клієнта (Споживача).

 •  Клієнт (Споживач) дав згоду на обробку власних персональних даних для одного або декількох конкретних процесів.
 •  Обробка необхідна для дотримання юридичного зобов’язання, на яке покладається контролер.

ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІЄНТА

Персональні дані (інформація) Клієнта (Споживача) будуть використовуватися лише для:

 •  приймання і узгодження замовлення (заявки) Клієнта (Споживача) на https://procheese.ua;
 •  створення умов для відстеження процесу обробки замовлення (заявки) Клієнта (Споживача).

ЯК ДОВГО МИ ЗБЕРІГАЄМО ДАНІ КЛІЄНТА (СПОЖИВАЧА)

Конфіденційна інформація, що має форму:

 • замовлень (заяв) Клієнта (Споживача);
 • контактної інформації Клієнта (Споживача), 

Зберігається в електронній формі протягом максимум 3 (трьох) років, після звернення Клієнта (Споживача) з замовленням (заявою) до КОМПА́НІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY”.

Такий порядок необхідний для надання КОМПАНІЄЮ LLC “PROCHEESE ACADEMY” допомоги, у разі звернення Клієнта (Споживача) до КОМПА́НІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY”. 

КОМПАНІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY”, відповідно до порядку і правил цивільних відносин між контрагентами, зобов’язана зберігати деякі види інформації для виконання зобов’язань певного характеру (наприклад, видаткові і податкові накладні, тощо, для податкових органів).

З КИМ МИ ДІЛИМОСЯ ДАНИМИ ПРО КЛІЄНТА (СПОЖИВАЧА)

КОМПА́НІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY”:

 • не буде розголошувати третім особам персональну інформацію Клієнта (Споживача) без його згоди;
 • може поділитися контактною інформацією Клієнта (Споживача) з іншими партнерами, якщо це необхідно для обробки запитів Клієнта (Споживача), або надання додаткових послуг, які Клієнт (Споживач) замовив (наприклад адресою доставки – будинок та/або офіс;
 • співпрацює та/або використовує послуги/роботи лише підприємств(ів), які мають достатні заходи захисту персональних даних Клієнта (Споживача);
 • буде розголошувати персональну інформацію Клієнта (Споживача) лише на вимогу службових осіб (посадовців органів гілок влади) в Україні і лише в тому випадку, якщо така вимога супроводжується наказом службової особи (посадовця) судової гілки влади в Україні.

ТРЕТЯ СТОРОНА, З ЯКОЮ СПІВПРАЦЮЄ КОМПАНІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY”

КОМПАНІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY”:

 • тісно співпрацює з суб’єктами підприємницької діяльності, які є приватним виробником та/або приватним постачальником продукту – Об’єктів Замовлення, тощо, які(у) Клієнт (Споживач) замовляє (заявляє);
 • тісно співпрацює з суб’єктами підприємницької діяльності, які можуть надати якісний та надійний сервіс, розроблений для забезпечення найкращого споживання продукту.

ПРАВА КЛІЄНТА

Клієнт (Споживач), відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, має певні права щодо персональних даних, що були ним надані КОМПА́НІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY” та/або третій стороні, при замовленні основних і додаткових послуг.

Серед прав Клієнта (Споживача) такі, а саме:

1. Право на отримання інформації про використання персональних даних Клієнта (Споживача).

2. Право доступу до персональної інформації Клієнта (Споживача).

3. Право на виправлення, якщо персональні дані Клієнта (Споживача) виявилися неправильними.

4. Право на видалення персональної інформації Клієнта (Споживача) (якщо це дозволено законом).

5. Право обмежувати обробку персональних даних Клієнта (Споживача).

6. Право (дозвіл) на передачу персональних даних Клієнта (Споживача) на інші платформи персональних даних.

7. Право (дозвіл) на заперечення щодо використання персональної інформації Клієнта (Споживача).

8. Права (дозвіл) щодо автоматизованого прийняття рішень і профілювання.

Щоб скористатися будь-якими з цих прав, відвідайте сторінку Контактів КОМПА́НІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY”.

ЯК КЛІЄНТ (СПОЖИВАЧ) МОЖЕ ОТРИМАТИ ДОСТУП ТА ОНОВИТИ СВОЇ ДАНІ

Клієнт (Споживач) має право вимагати копію інформації, яку КОМПА́НІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY” зберігає про нього. 

Це положення не стосується персональної інформації, яку зберігає(ють) постачальник(и) послуг (третя сторона).

КОМПА́НІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY”:

 • якщо Клієнт (Споживач) вимагає(тиме) доступу до власної персональної інформації, охоче буде дотримуватися відповідних правових порядку та правил та винятків з них;
 • перш ніж надати Клієнту (Споживачу) дані щодо його персональної інформації, попросить надати документи, що засвідчують особу Клієнта (Споживача) та достатню інформацію про взаємодію Клієнта (Споживача) з КОМПА́НІЄЮ LLC “PROCHEESE ACADEMY”, щоб Клієнт (Споживач) міг отримати (знайти) всі відповідні дані;

Надання Клієнту (Споживачу) копій даних його персональної інформації (за винятком, коли це не є допустимим згідно з місцевим законодавством) є відплатною послугою.

СКАРГИ

Клієнт (Споживач), якщо вважає, що його персональна інформація була оброблена неправильно та/або має вмотивовану скаргу щодо порядку та правил обробки його персональної інформації, вправі звернутися із скаргою до КОМПА́НІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY”, тощо.

Клієнт (Споживач), із скаргою з питань захисту персональних даних,:

 • звертається до уповноваженого представника (повіреного) КОМПА́НІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY”;
 • звертається до посадової особи службовця Департаменту у сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зазначаючи які саме з прав на його думку були порушені, у зв’язку з обробкою даних.

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ 

ВІД ВТРАТИ, НЕПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ АБО ЗМІНИ ІНФОРМАЦІЇ

Коли Клієнт (Споживач) надає свою персональну інформацію КОМПА́НІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY”, ми вживаємо заходів для забезпечення її безпечної обробки. 

Будь-яка конфіденційна інформація (наприклад, дані кредитних чи депозитних операцій) зашифровані та захищені. 

Клієнт (Споживач), коли спілкуєтеся з КОМПА́НІЄЮ LLC “PROCHEESE ACADEMY”, зобов’язаний пам’ятати, що повідомлення електронної пошти передаються зазвичай через Інтернет, який ніколи не може бути 100% безпечним. Як наслідок, не повідомляйте персональну інформацію в електронному листі, якщо ви це зробите, Ви вчиняєте так на свій власний ризик.

ПРОФІЛЮВАННЯ

Профілювання — це будь-яка форма автоматизованої обробки персональної інформації Клієнта (Споживача) для аналізу або прогнозування поведінки Клієнта (Споживача). 

КОМПА́НІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY” може використовувати довірених партнерів — аналітичні веб-сайти, щоб допомогти розробити кращий користувацький досвід для нас і покращити наш веб-сайт https://procheese.ua. Наприклад, кількість часу, яку Клієнт (Споживач) витрачає на певній веб – сторінці, вказує на те, чи сторінка зручна для Клієнта (Споживача). 

ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ ВЕБ – САЙТИ

Веб – сайт https://procheese.ua КОМПА́НІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY” може містити посилання на інші веб – сайти сторонніх компаній (товариств). 

Це положення про конфіденційність стосується цього веб-сайту https://procheese.ua КОМПА́НІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY”.

КОМПА́НІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY” рекомендує прочитати заяви про конфіденційність на інших веб – сайтах, які відвідує Клієнт (Споживач).

УВАГА, КОМПА́НІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY”:

 • якщо Клієнт (Споживач), з веб-сайту https://procheese.ua КОМПА́НІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY”, посилаєтеся на інший веб-сайт;
 • якщо Клієнт (Споживач) переходить за посиланням на веб-сайт https://procheese.ua КОМПА́НІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY”, 

Не може нести відповідальність за політику конфіденційності інших веб-сайтів — третіх сторін і радить перевірити Положення про конфіденційність на веб-сайті третьої сторони.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Ми розуміємо, що у Клієнта (Споживача) можуть виникнути питання щодо цієї заяви або політики конфіденційності КОМПАНІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY”.

Без вагань звертайтеся до нас одним із наступних способів:

Електронна пошта повіреного КОМПАНІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY” з питань щодо захисту персональних даних Клієнта (Споживача): zakaz@procheese.ua.

Адреса місцезнаходження КОМПАНІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY”:

До уваги: повіреного КОМПАНІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY” з питань щодо захисту персональних даних Клієнта (Споживача).

Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРОЧІЗ АКАДЕМІЯ”, ЄДРПОУ 42588872.

Проспект Перемоги, будинок № 104, м. Київ, 03115, Україна.

МАРКЕТИНГ

КОМПАНІЯ LLC “PROCHEESE ACADEMY” має наміри  надсилати Клієнту (Споживачу) інформацію про продукти — Об’єкти Замовлення, які могли б зацікавити Клієнта (Споживача). 

Однак такі маркетингові матеріали ми можемо надсилати Клієнту (Споживачу) лише за згодою Клієнта (Споживача). 

Клієнт (Споживач), погодившись отримувати маркетингові повідомлення від КОМПАНІЇ LLC “PROCHEESE ACADEMY”, може легко відмовитися від них у будь-який час.